Hvordan bliver man jesuit?

Novitiat

Novitiatet er en tid, hvor dem, der træder ind i Jesu Selskab er indført i vores måde at leve på. Den første og vigtigste erfaring er Åndelige Øvelser som er kerne af vores spiritualitet. En novice oplever konkret under exercitierne hvordan Gud åbenbarer sig gennem hans mennesklighed lavet af stærke sider og mangler og lærer en åndelig ordforråd som vil hjælpe ham reflektere over hans eget liv i lyset af hans relation med Gud. Novitiatet er også en tid til andre “eksperimenter” – særlige erfaringer som arbejde på et hospital eller pilgrimsvandring som en hjemløs uden penge. De hjælper een at søge og finde Gud også i vanskelige situationer hvor man oplever på en stærke måde sine begransninger.

Novitiatet varer 2 år, forgår under Novicemesters vejledning og afsluttes med første evige løfter.

Filosofat

Filosofi studium på dette tidspunkt betragtes som de unge jesuits første mission. I løbet af denne tid  får han en chance til at personliggøre hans måde at se verden på, blive indført i filosofiens historie og udvikling. Den tid hjælper også at finde en sund balance mellem kommunitetssliv, apostolat, bøn og studium. Jesu Selskab har flere filosofater i Europa bl.a. i Munchen, Rom, Paris, Krakow og Madrid.

Magisterium (Praktik)

Magisterium er en periode hvor studiet bliver afbrydt og den unge jesuit bliver sendt i et apostolisk komunitet. Indføring i vort aktiv apostolisk liv og arbejde med ældre medbrødre hjælper åndelig integration og menneskelig udvikling i alle deres aspekter. Ledsaget i hans arbejde bliver den unge jesuit konfronteret med den virkelighed som venter ham i fremtiden og giver en ny form til hans idealistisk syn på kaldet til Jesu Selskab. Praktiken varer 2 eller 3 år og kan forgå i næsten alle jesuitterkommuniteter i hele verden.

Teologi

Her fokuserer den unge jesuit på forberedelsen til sin præstevirke. Teologistudiet er også en tid til at genlæse sin egen troserfaring og til at reflektere over sin tilhørsforhold til Jesu Selskab og den dybe engagemant i Kirkens mission.
Teologistudiet er ikke blot en assimilering af viden om Gud og kirken, men også personlig teologisk refleksion over erfaringer i forbindelse med den tidligere praktik. Teologistudiet varer tre år og kan forgå forskellige steder i Europa bl. a: Madrid, Rom, Paris eller Warszawa.

Licentiat (STL)

Licensiatet svarer til den næste fase af studiet efter den første cyklus af teologi. Den unge jesuit i formation blev viet til præst og træder ind i et aktivt kommunitet. I den forbindelse arbejder han med sine medbrødre og lægfolk mens han fortsatte sine studier, hvor han specialiserer sig og forbereder til sin fremtidige mission.

Tertiat

Tertiatet er den sidste periode i jesuitteruddanelse og syntesen af hele formationsforløb hidtil, i alle dens dimensioner (åndelige, intellektuelle, relationelle og erfaringsbaseret). Tertiatet forbereder til den sidste og definitve inkorporering i Jesu Selskab ved de sidste løfter. Her vender en jesuit tilbage til de månadelige Åndelige Øvelser og arbejder med de fattige og syge. Tertiatet er også en tid til fordybelse i vores konstitutioner og andre dokumenter. En jesuit bliver sendt i Tertiat som regel efter 3-5 år efter hans præstevielse.

Efter tertiatet bliver en jesuit kaldet til at aflægge de sidste løfter i form a profes (4 løfter – 3 almindelige klosterløfter (kyskhed, lydighed og fattigdom) og en særlig løfte af lydighed til paven ang mission) eller 3 højtidlige løfter.